رسانۀ علوم‌اجتماعی

  • انعکاس صدای جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسان
  • با  بیش از ده هزار مشترک در تلگرام
  •  جدیدترین سخنرانی‌ها و درسگفتارهای حوزۀ علوم‌اجتماعی
  • ویدئوها و گفتگوهای اختصاصی با جامعه‌شناسان ایران
  • ویدئوهایی از جامعه‌شناسان مطرح دنیا با زیرنویس فارسی
  • دارای سابقۀ عقد تفاهم‌نامۀ همکاری با انجمن‌ها و نهادها
  • مرجع معتبر پیگیری اخبار حوزۀ علوم‌اجتماعی
  •  مورداعتماد اساتید علوم‌انسانی کشور
SocioMedia on CastBox
نقشه‌ فعّالیّت‌های ما در فضای مجازی